تولید جوهر کاشی و سرامیک

مراحل فروش، اجرا و تعویض جوهر چاپ دیجیتال شرکت مهفام سرام یزد طی پروسه زیر صورت می پذیرد.

مرحله اول

نیاز سنجی و جمع آوری اطلاعات

در مرحله نخست، تیم متخصص شرکت مهفام سرام یزد با جمع آوری اطلاعات لازم از نوع دستگاه چاپ دیجیتال و سایر عوامل موثر بر چاپ دیجیتال کاشی و سرامیک، اقدام به ارائه نظر کارشناسی و پیشنهاد رنگ مطلوب و سازگار را با دستگاه می کند.

همچنین واحد بازرگانی شرکت نسبت به آمارگیری مقدار مصرفی جوهر کاشی و سرامیک می کند تا نیاز های شرکت را به بهترین نحو پیش بینی و ارائه کند.

 

مرحله دوم

انجام آزمایش جوهر چاپ دیجیتال

پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تشخیص صحیح اینکه چه نوع جوهر و با چه ویژگی هایی مناسب دستگاه چاپ دیجیتال شماست، نسبت به پیاده سازی استاندارد جوهر مطابق استاندارد های بین المللی و Certificate اقدامات لازم را صورت خواهند داد.

ضمن ارزیابی جوهر مورد استفاده شما، تست ها و آزمایش های لازم توسط کارشناسان تولید و آزمایشگاه شرکت مهفام سرام صورت می گیرد تا نیاز های واحد طراحی، واحد اپراتور چاپ و مدیر تولید را بهتر بررسی کنند تا پس از تاییده شرکت مورد نظر ، نظر کارشناسی نهایی را در خصوص تعویض جوهر کاشی و سرامیک ارائه دهند.

 

مرحله سوم

اجرا و تعویض جوهر چاپ دیجیتال کاشی و سرامیک

در مرحله بعد، کارشناسان تولید و کارشناسی طراحی شرکت مهفام سرام علاوه بر پروفایل سازی جهت بهبود عملکرد دستگاه چاپ دیجیتال، وضعیت سالم بودن و عملکرد هد دستگاه چاپ دیجیتال شما را نیز بررسی می کنند.

بعد از بررسی های کلی و شرایط مطلوب، نسبت به تعویض جوهر چاپ دیجیتال و رفع مشکلات مربوطه و همچنین ارائه مشاوره ۲۴ ساعته به پرسنل شما اقدام می کنند.