ساخت پروفایل چاپ دیجیتال

طراحی کاشی و سرامیک

– انواع طرح های روز ایتالیا و طرح های تولید داخلی .
– اسکن کاشی با جدیدترین دستگاه های روز ایتالیا.
– اجرای طرح های پانچ و شبیه سازی.
– تفکیک چاپ

– اجرای طرح کاشی و سرامیک در محیط سه بعدی